Team

Navn @twitter
Sondre Høiberg @sondresnuppen
Stinius Skjøtskift @sti9us
Even Killingberg @EvenKillingberg
Jesper Skaslien @Jallapenis
Hans Odland @HansRhjell
Marius Røhjell @mmaarriiss95
Oddbjørn Gisnås @Oddgis95
Ruben Stangvik @RubenStangvik
Martin Bøe @Martin_Boe
Reklamer